welcome

Непотребни наводници

Споделуваме денес со вас еден блог на кој читателите испраќаат фотографии од несоодветно употребени наводници од кои произлегуваат навистина комични резултати. (На пример, еден од фотографираните знаци ги информира посетителите на една фарма дека медот кој таму се продава го произведуваат „пчели“ кои работат таму. Веројатно се работи за некакви други инсекти преправени во пчели.:)) Кликнете на линкот горе за да ги видите и останатите.

Link | This entry was posted in Грешки и отстапки and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s