Daily Archives: January 17, 2013

Зошто “went” е формата за минато време од “go”? На линкот погоре се наоѓа фасцинанто објаснување од Oxford University Press на причините за постоењето на зборови за истиот концепт од различен корен, објаснување кое потекнува од историјата, но загатнува и … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged | Leave a comment