Daily Archives: January 19, 2013

Чести грешки при пишување на англиски јазик

Многупати сме сведоци на погрешно пишување и употреба на одредени зборови на англиски јазик, особено на социјалните мрежи. Тоа се случува од најразлични причини, но најчесто затоа што не е секому точно објаснета разликата помеѓу навидум сличниот изговор на некои … Continue reading

Posted in Грешки и отстапки | Tagged , , | Leave a comment

Забавна историја на англискиот јазик

Англискиот јазик е познат по огромниот активен зборовен фонд и неговата флуидност. Сепак, зборовниот фонд низ вековите значително се менувал. Денес со вас споделуваме едно навистина интересно видео во кое на кратко е опишана историјата на англискиот јазик, како и … Continue reading

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment