Daily Archives: January 20, 2013

10 НАЈфакти за англискиот јазик

1. Најчесто користена буква е „Е“. 2. Најмалку користена буква е „Q“. 3. Најстар збор е „town“. 4. Најдолг збор кој содржи само една самогласка е „Strength“. 5. Најчесто користен збор при разговарање е „I“. 6.  Најкратка целосна  реченица е … Continue reading

Posted in Куриозитети | Tagged , | Leave a comment