Daily Archives: January 27, 2013

Последната Лингва Франка од Николас Остлер

                   Пред сè неколку зборови за оние кои не се запознаени со овој термин – лингва франка (итал. lingua franca) е јазик што наоѓа систематска примена кај општењето помеѓу луѓе од различни … Continue reading

Posted in Куриозитети, Лингвистика | Tagged , , | Leave a comment

Јазикот на кој зборуваме ги обликува нашите мисли?

Односот меѓу мислата, јазикот и реалноста е со векови предмет на истражување на многу филозофи, лингвисти, антрополози и психолози. Со секојдневната употреба на јазикот ние овозможуваме циркулација на нашите идеи, ги „читаме“ повратните информации од нашите соговорници, го осознаваме нивното … Continue reading

Posted in Куриозитети, Лингвистика | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment