Фрази од Шекспир

Повеќето веројатно знаат дека фразата “What’s in a name? that which we call a rose/ By any other name would smell as sweet” е дел од фамозната љубовна трагедија „Ромео и Јулија”, но дали сте знаеле дека и фразите “All that glitters is not gold.”, “fair play” или “green-eyed monster” исто така потекнуваат од творештвото на Шекспир? Имено, Шекспир придонел во англискиот јазик со околу 2000 зборови (меѓу кои: accuse, addiction, bedroom, control, hurry, eyeball, majestic, monumental, vulnerable), како и стотици фрази, бидејќи немало збор кој точно би го изразил она што тој сакал да го каже или зборовите не се вклопувале во ритмичката стапка во која пишувал. 135 од тие фрази се наоѓаат на овој линк: http://www.phrases.org.uk/meanings/phrases-sayings-shakespeare.html

На оваа стана може да се најдат и многу секојдневни фрази со нивното потекло и значење. http://www.phrases.org.uk/

(Јана Тодоровска)

This entry was posted in Куриозитети and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s