Стипендии за летна школа по германски јазик во Баварија (Р. Германија)

bayhost

Сите заинтересирани студенти од Босна, Србија, Словенија, Македонија, Хрватска и Украина може да конкурираат за стипендии за тринеделна летна школа во Баварија (Р.Германија). Грантот ги покрива во целост трошоците за часови, сместување и храна (не покрива патни трошоци и осигурување). Од листата со школи и курсеви треба да одберете два на кои би можеле да присуствувате во поглед на датите и нивото на познавање на јазикот. Ако ви се додели стипендија ќе можете да следите еден од наведените два курса. Краен рок за конкурирање е 1 април 2013 година. Листата со школите, потребните документи, апликацијата, формуларот за биографијата и сите останати детали ќе ги најдете преку следниот линк:

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html

(Наташа Алексоска)

This entry was posted in Стипендии и семинари and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s