Практика во Комитетот на регионите на Европската Унија во Брисел

logo_cor_en

Секоја година Комитетот за регионалните и локалните претставници на Европската Унија нуди практики во траење од 5 месеци: пролетна сесија (16.02-15.07) и  зимска сесија (16.09 -15.02). Следен рок за пријавување е 31 март 2013 година. Практикантот треба да биде жител на членка на ЕУ или на земја со официјално кандидатски статус, да има диплома за завршен прв циклус студии и да има темелно знаење на еден од официјалните јазици на ЕУ и задоволително знаење на еден од двата работни јазици на ЕУ (француски и англиски). Практикантите имаат право на месечен надомест и покритие на патните трошоци. Апликацијата задолжително треба да се прати електронски на англиски, француски или германски. Сите информации можете да ги најдете преку следниот линк:

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

(Наташа Алексоска)

This entry was posted in Бизнис, Европска Унија, Практика and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s