Практика во Barcelona Royal Cercle of Arts

Image

Студенти кои се заинтересирани за уметност и култура, а кои имаат основни познавања од шпански, француски или италијански јазик може да го погледнат конкурсот и да го контактираат организаторот за детално да се информираат за сите аспекти на практиката во Barcelona Royal Cercle of Arts:

http://www.libertasinternational.com/internship-at-the-barcelona-royal-circle-of-arts/

(Наташа Алексоска)

This entry was posted in Практика and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s