Мнемотехники

Brain-cell-activity-as-de-007 GuardianМнемотехниките знаат да се покажат многу корисни во одредени јазични ситуации, а следниве примери тоа јасно го демонстрираат. Акронимот hot shot cat го олеснува помнењето на некои од најчесто употребуваните прилошки сврзници (adverbial conjunctions) во англискиот јазик. Илустрацијата La maison d`Êtrе  го олеснува меморирањето на најчесто употребуваните глаголи во францускиот јазик кои се служат со помошниот глагол сум (être) во минато неопределено време (le passé composé), секако треба да се води сметка за транзитивноста: Je suis sorti(e) (intransitif) ; J`ai sorti la valise (transitif direct). Англискиот акроним WEIRDO многу го олеснува помнењето на ситуациите кои условуваат сојузен начин (el subjuntivo) во шпанскиот јазик (со иста намена се користи и акронимот wedding) итн.

Имате ли сретнато други примери кои може да бидат корисни при учењето на странските јазици?

Kликнете на сликите за зголемен формат!

AC

Image

Image

M_25Oct07_SubjWedding(Наташа Алексоска)

Извори и дополнителни информации:

http://www.mtsac.edu/~jgarrett/advconj.pdf

 http://www.syg.edu.ee/oppematerjalid/prantsuse_keel/ebareegl_mineviku_kesks.html

http://blogs.angloinfo.com/savouring-the-sunset/2013/01/13/weirdo/

Advertisements
This entry was posted in Лингвистика and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s