Повик за учество во симулации на работата на ОБСЕ

Image

Сите студенти на ФСЈ, а особено студентите од насоката Странски јазици и бизнис, може да се пријават за една од трите симулации на работата на ОБСЕ за млади луѓе од Европа кои Швајцарија ги организира по повод преземањето на претседателството со ОБСЕ во 2014 година.

Трите симулации (симулација на работата на Постојаниот Совет на ОБСЕ која ќе се одржи во Виена, Советот на министри во Белград и Советот на министри во Базел) имаат за цел засилување на гласот на младите и нивна поголема вклученост во структурите на ОБСЕ. Симулациите ќе овозможат младите луѓе од Европа да се стекнат со вештини за дипломатија и преговарање, јавно говорништво, меѓународни односи, критичко размислување и ќе ги подобрат лидерските способности и тимското работење на учесниците. Не помалку важно, преку симулациите и работилниците селектираните студенти ќе разменат искуства со свои врсници од сите 57 земји членки на ОБСЕ.

Сите трошоци (патување, сместување, храна и учество) ќе бидат во целост покриени од организаторот.

Краен рок за пријавување е 24 октомври 2013 после што пријавувањето е возможно во посебни случаи. Сите информации може да се најдат на веб страната http://www.sajv.ch/osce/about-model-osce/

(Наташа Алексоска)

This entry was posted in Европска Унија, Конкурси, Стипендии и семинари and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Повик за учество во симулации на работата на ОБСЕ

  1. Monika Zajkova says:

    Blagodaram za izvestuvanjeto! Date: Wed, 23 Oct 2013 14:05:37 +0000 To: monika_zajkova@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s