Женското презиме во Македонија

Грижата за зацврстувањето на женскиот облик на презимето треба да биде рамна на грижата што ја пројавуваме како народ спрема сите артефакти од нашето духовно и културно наследство.

Во прилог исклучително интересна статија на Елка Јачева-Улчар од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, која дава осврт за посебноста на презимињата како антропономастичка категорија во македонскиот јазик. Линк: http://www.izlez.mk/?p=17442

Извор: www.izlez.mk

(Димитар Димитровски)

This entry was posted in Култура, Куриозитети, Лингвистика, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s