Електронски зборник на трудови од Меѓународната конференција за применета лингвистика “Практиката во јазикот, јазикот во практика (ПЈЈП)” – Факултет за странски јазици (ФОН Универзитет)

ZBORNIK_lingvistika

Ги известуваме сите ценети домашни и странски учесници на Меѓународната конференција за применета лингвистика “Практиката во јазикот, јазикот во практика (ПЈЈП)”  која се одржа на 7 и 8 јуни 2013 година на Факултетот за странски јазици при Универзитетот ФОН, сите автори на прифатени и двојно рецензирани трудови, почитувани колеги и студенти и сите други заинтересирани за областа на применетата лингвистика дека од блогот на Факултетот за странски јазици (ФСЈ) и од веб страната на Универзитетот ФОН слободно може да се преземе комплетното електронско издание на Зборникот на трудови (CIP каталогизација ISBN 978-608-4506-34-8, COBISS.MK-ID 96886538):

ЗБОРНИК Практиката во јазикот, јазикот во практика (ПЈЈП) 2014

Главен уредник: проф. д-р Лилјана Митковска

Редакциски одбор:
Лилјана Митковска, Универзитет ФОН
Ана Лазарова-Никовска, Универзитет ФОН
Ана Кечан, Универзитет ФОН
Звонко Танески, Универзитет ФОН
Наташа Алексоска, Универзитет ФОН

Меѓународни членови:
Кристина Крамер, Универзитет Торонто, Канада
Грејс Филдер, Универзитет на Аризона, САД
Светлана Куртеш, Универзитет Портсмут, Велика Британија

Техничко уредување: Симона Танеска

Издавач: Универзитет ФОН – Скопје

Advertisements
This entry was posted in Конференција and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s