Термини за консултации со студенти на ФСЈ во Скопје во зимскиот семестар 2014/15 година

Се известуваат сите студенти на додипломските и постипломските студии за термините за консултации со наставниот кадар во зимскиот семестар на академската 2014/15 година на Факултетот за странски јазици (ФСЈ):

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ – зимски 2014-15

(Факултет за странски јазици)

This entry was posted in Соопштенија. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s