Март – месец на франкофонијата!

Кафе-дебата на тема “Улогата на жената во креативното општество” на 6 март 2015 година со почеток во 20 часот:
securedownloadГастрономска вечер како дел од меѓународниот проект “Goût de France / Вкусот на Франција” во рамки на кој 1.000 говачи во 1.000 ресторани на сите континенти ќе понудат 1.000 француски менија: во Скопје ќе има француски специјалитети на менито на клуб-ресторанот „Барбакан“ во четврток 19 март 2015.

http://int.rendezvousenfrance.com/en/gout-france-good-france

bandeau_good_france_ok_endessert-loulou-frederic-casТрката на солидарноста ќе се одржи на 21 март 2015 година (пријавување до 13 март 2015) како дел од поширокиот проект “Младите и спортот” во рамките на кој ќе бидат организирани спортски турнири на затворено низ Македонија, работилници по француски јазик на тема спорт и информирање на младите во врска со можноста да студираат во Франција.

11034473_1028051243889187_813203057185074508_o

 Пријавување за трката на солидарноста:

http://ccfskopje.edu.mk/mk/Home/FrankofonijaContent/1159

(Наташа Алексоска)

This entry was posted in Култура, Општество, Уметност, Филм. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s