Monthly Archives: August 2015

м-р Весна Палмер донира книги од областа на лингвистиката на ФСЈ

На 4 август 2015 година м-р Весна Палмер донира пет пакети со книги од областа на лингвистиката на Факултетот за странски јазици (ФСЈ) со што значително се збогати библиотечниот фонд со наслови кои ќе им бидат на располагање на студентите … Continue reading

Posted in Активности, Книги, Лингвистика | Tagged , , , , | Leave a comment