Историјат

Факултетот за странски јазици (ФСЈ) постои уште од самото основање на Универзитетот ФОН во 2003 година. Примарната цел на Факултетот за странски јазици е да продуцира квалитетен и високостручен кадар користејќи ги сите современи средства и методи за едукација.

Наставен кадар на ФСЈ

Prv akademski cas 2008-09

Првиот академски час на ФСЈ во академската 2008/2009 година

Основач на Факултетот за странски јазици и негов прв Декан во периодот 2003-2010 е проф. д-р Алекса Попоски чија специјалност е францускиот јазик со посебен фокус на методологијата на настава и лексикографијата. Проф. д-р Алекса Попоски е еминентен професор кој се едуцирал на повеќе европски високообразовни институции како Универзитетот Сорбона во Париз (Франција), престижниот Национален институт за источни јазици и цивилизации (INALCO) од Париз (Франција), Универзитетот Неапол (Италија) и други.

Декан на ФСЈ во периодот 2010-2012 година е доц. д-р Ана Лазарова-Никовска, доктор по применета лингвистика на англискиот јазик од реномираниот Универзитет Кембриџ (В. Британија).

Од 2012-2016 година Декан на ФСЈ е проф. д-р Лилјана Митковска чија специјалност се англискиот и македонскиот јазик. Има докторирано на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ од Скопје, а во својата богата научна дејност има остварено повеќе студиски посети на врвни високообразовни институции како Универзитетот Оксфорд (В. Британија), Универзитетот Трондхајм (Норвешка), Универзитетот Аризона (САД), Филолошкиот факултет во Белград (Србија) и др.

Од 2016 година Декан на ФСЈ е доц. д-р Љубица Кардалеска која има докторирано во областа на морфосинтакса на англискиот јазик и контрастивна анализа на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ од Скопје, богата научна дејност во областа на применетата лингвистика.

 • доц. д-р Љубица Кардалеска (Декан)
 • проф. д-р Алекса Попоски (2003/10, визитинг 2010/11)
 • проф. д-р Љиљана Калиниќ Ордев (2003/12, визитинг 2012/15)
 • проф. д-р Лилјана Митковска 
 • проф. д-р Ана Лазарова-Никовска
 • доц. д-р Ана Кечан
 • виш лектор м-р Наташа Алексоска
 • виш лектор м-р Искра Стаменкоска
 • лектор м-р Габриела Неделкоска
 • лектор м-р Њомза Даути
 • лектор Елена Танева
 • лектор Ивана Живковиќ
 • лектор м-р Натка Јанкова (визитинг)
 • нативен говорител м-р Весна Палмер (визитинг)
 • нативен говорител Естела Пањеда Бокос (визитинг)
 • доц. д-р Звонко Танески (2008-2014)
 • доц. д-р Флорентина Халими (2010-2014)
 • виш лектор м-р Ива Фиданчева (2003/07)
 • виш лектор м-р Кристина Нушевска (2003-2014)
 • виш лектор м-р Катерина Сековска-Ангеловиќ  (2003-2014)
 • виш лектор м-р Наташа Воиновска  (2003-2014)
 • лектор м-р Весна Тасевска (2008/12)
 • лектор Лена Илиеска  (2003-2014)
 • лектор Јасмина Никуљска (2007-2014)
 • виш лектор д-р Беџет Асани (визитинг 2010/11)
 • лектор м-р Кристина Љубисављевиќ (визитинг 2008/12)
 • нативен говорител Наташа Кочова (визитинг 2010-2012)
DSC03181

Проф. д-р Алекса Попоски

HPIM0838

Проф. д-р Љиљана Калиниќ – Ордев

DSC03609 - Copy

Доц. д-р Ана Лазарова – Никовска

4796

Проф. д-р Лилјана Митковска

DSC00116

Лектор Лена Илиевска

DSC00155

Виш лектор м-р Наташа Воиновска

4812

Доц. д-р Ана Кечан, Виш лектор м-р Наташа Алексоска и Лектор Ивана Живковиќ

DSC01707

(Л-Д) Виш лектор м-р Наташа Воиновска, Виш лектор м-р Катерина Сековска – Анѓелковиќ, Лектор Лена Илиевска, Виш лектор м-р Наташа Алексоска, Виш лектор м-р Кристина Нушевска и Лектор Елена Танева

DSC01403

Доц. д-р Ана Кечан и Виш лектор м-р Искра Стаменковска

DSC00115

Доц. д-р Љубица Кардалевска

DSC_0698-1

Лектор Габриела Неделковска, Виш лектор м-р Наташа Алексоска и Лектор Њомза Даути

DSC01436

Лектор Јасмина Никуљска

DSC00126

Лектор Елена Танева

DSC_0344

Лектор м-р Натка Јанкова, Лектор Елена Танева, Наташа Кочова и Дoц. д-р Флорентина Халими

Студирање на ФСЈ

Познавањето на странски јазици како и нивното активно користење отсекогаш претставувало основна потреба за едно развиено општество, но никогаш не било толку изразено како денес. Аспирациите да се биде дел од ЕУ налагаат една важна културна задача: познавање на барем два странски јазика. Факултетот за странски јазици на Универзитетот ФОН како одговор на тој предизвик нуди додипломски и постдипломски студии според принципот 4+1. Застапени странски јазици на студиите се: англиски, француски, германски, шпански, италијански, руски, албански и турски јазик.

На факултетот постојат 3 насоки:

Наставна насока

– Странски јазици и бизнис

– Преведувачка насока (во мирување)

Студиите се организирани според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) за пренесување и акумулација на кредити кој овозможува хоризонтална проодност. Студентите на Факултетот за странски јазици се подготвени за сите идни предизвици бидејќи теоријата се поврзува и применува во практика.

DSC_0459

Студенти од ФСЈ полагаат француски и шпански јазик (2010/11)

Photos copyright: Natasha Aleksoska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s