Category Archives: Грешки и отстапки

Outrageous examples of résumé speak :)

What is “résumé speak”? “Résumé Speak” is a term that refers to the unique style that has become the standard for résumé writing. HR managers, recruiters, and hiring managers usually expect and appreciate résumés written in this style. With that being … Continue reading

Posted in Бизнис, Вработување, Грешки и отстапки, Деловен јазик | Tagged , , | Leave a comment

The curse of high apostrophe intelligence

(Дарко Ѓорѓијовски)

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Горазд може да биде и Гораст, а Георге да биде Џорџе

Честопати се среќаваме со безбројни дилеми и грешки при транскрипцијата на имињата, особено кога станува збор за оние од странско потекло. Во голема мера постојат и примери на погрешна транскрипција на странски државјани во официјални македонски документи како на пример … Continue reading

Posted in Грешки и отстапки, Куриозитети, Лингвистика, Превод, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Незнаевте или не знаете?

          Кога не го знаеме одговорот на некое прашање, често бараме помош на интернет. Иако ова не е погрешно, сепак треба секогаш да внимаваме кои информации се проверени и важат за точни, а кои не. Голем … Continue reading

Posted in Грешки и отстапки | Tagged , , | Leave a comment

Чести грешки при пишување на англиски јазик

Многупати сме сведоци на погрешно пишување и употреба на одредени зборови на англиски јазик, особено на социјалните мрежи. Тоа се случува од најразлични причини, но најчесто затоа што не е секому точно објаснета разликата помеѓу навидум сличниот изговор на некои … Continue reading

Posted in Грешки и отстапки | Tagged , , | Leave a comment

Непотребни наводници Споделуваме денес со вас еден блог на кој читателите испраќаат фотографии од несоодветно употребени наводници од кои произлегуваат навистина комични резултати. (На пример, еден од фотографираните знаци ги информира посетителите на една фарма дека медот кој таму се … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Современо, неправилно акцентирање

Во однос на она што на училиште се учи како стандардно македонско акцентирање има бројни отстапувања во секојдневниот говор (во скопскиот говор ова особено се однесува на акцентските целости). Прашањето е дали истите треба да се сметаат за грешки, или, … Continue reading

Posted in Грешки и отстапки | Tagged , , , | Leave a comment