Category Archives: Лексикологија

Lexical distance among the languages of Europe

https://elms.wordpress.com/2008/03/04/lexical-distance-among-languages-of-europe/ (Natasha Aleksoska)

Posted in Лексикологија, Лингвистика | Tagged , , , , | Leave a comment

Merry Christmas !

Image | Posted on by | Leave a comment

Hapax legomenon ???

Hapax legomenon означува лексичка форма којa се појавува само еднаш во пишаните записи на еден јазик, којa еден автор ja употребил само еднаш во целиот свој пишан опус или се јавува еднаш во дадено литаратурно дело. Hapaxes има насекаде – … Continue reading

Posted in Книги, Лексикологија, Лингвистика, Литература | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

J’aime le français!

“French is the language that turns dirt into romance” – Stephen King Францускиот е официјален јазик во 32 држави и е втор најизучуван странски јазик во светот веднаш после англискиот јазик. Има повеќе од 100.000.000 изучувачи и 2.000.000 професори по француски … Continue reading

Posted in Култура, Куриозитети, Лексикологија, Лингвистика | Tagged , | Leave a comment

Конференција за применета лингвистика на ФСЈ на ФОН

Целта на конференцијата е да се претстават и да се споделат трудови, проекти, искуства и сознанија од пошироката област на применетата лингвистика и да се поттикне националната и меѓународната соработка помеѓу експертите од областа на јазикот и комуникацијата. ​ Ги … Continue reading

Posted in Комуникологија, Конференција, Култура, Лексикологија, Лингвистика, Практика, Превод, Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments

Зошто “went” е формата за минато време од “go”? На линкот погоре се наоѓа фасцинанто објаснување од Oxford University Press на причините за постоењето на зборови за истиот концепт од различен корен, објаснување кое потекнува од историјата, но загатнува и … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Зборови за мерак

Неодамна на одличниот блог Letters of Note наидов на едно писмо кое копирајтерот Роберт Пирош, тукушто пристигнат во САД, во потрага по работа го испратил на сите режисери, продуценти и директори на студија кои ги знаел. Писмото е триумф на … Continue reading

Posted in Лексикологија | Tagged | Leave a comment