Category Archives: Лингвистика

И во Македонија се може (ФСЈ)

Posted in Лингвистика, Награди, Образование, Стипендии и семинари, стипендии | Leave a comment

#Alumni #Proud #ФСЈ #Паметна одлука

Факултетот за странски јазици (ФСЈ) со гордост го споделува (првиот) циклус кратки приказни (со линкови до видеата) од свои студенти како инспирација за сите тековни и идни студенти во годините што доаѓаат   #Alumni #Proud #ФСЈ #Паметна одлука         (Факултет за … Continue reading

Posted in Активности, Бизнис, Вработување, Деловен јазик, Култура, Лингвистика, Меѓународни студии, Награди, Образование, стипендии | Leave a comment

Spanish: the language of half a billion people!

“Spanish: the language of half a billion people!” Interesting and fun presentation by the Deputy Head of Mission at the Spanish Embassy, M. Fernando López de Castro. Thank you DMWC for another lovely Spanish Coffee Morning 🙂 (Natasha Aleksoska)

Posted in Активности, Култура, Лингвистика, Uncategorized | Leave a comment

LAGB glossary of grammatical terminology

The committee of the Linguistics Association of Great Britain (LAGB) agreed to adopt a glossary of grammatical terminology whose current version, dated 3 September 2014 and containing about 300 entries, is available in two formats: as an online document as … Continue reading

Posted in Лингвистика | Tagged , , , , | Leave a comment

м-р Весна Палмер донира книги од областа на лингвистиката на ФСЈ

На 4 август 2015 година м-р Весна Палмер донира пет пакети со книги од областа на лингвистиката на Факултетот за странски јазици (ФСЈ) со што значително се збогати библиотечниот фонд со наслови кои ќе им бидат на располагање на студентите … Continue reading

Posted in Активности, Книги, Лингвистика | Tagged , , , , | Leave a comment

Campus européen “LETFIS” à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Université Paris-Sorbonne IV, Paris (France)

Во периодот од 30.06-12.07.2015 година се одржа Европскиот кампус “Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves – LETFIS” во организација на Националниот институт за ориентални јазици и култури (ИНАЛКО)/Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) при Универзитетот Париз-Сорбона IV/Université Paris-Sorbonne … Continue reading

Posted in Активности, Европска Унија, Конференција, Култура, Лингвистика, Литература, Образование, Превод | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Јазични работилници за професионален развој (ФСЈ)

Во периодот 22-26 јуни 2015 година во одделенијата на Факултетот за странски јазици во Струмица, Скопје и Струга проф. д-р Ана Лазарова-Никовска, доц. д-р Љубица Кардалевска, проф. д-р Љиљана Калиниќ – Ордев, виш лектор м-р Искра Стаменковска, лектор м-р Габриела … Continue reading

Posted in Активности, Лингвистика | Tagged , , , , , | Leave a comment

Lexical distance among the languages of Europe

https://elms.wordpress.com/2008/03/04/lexical-distance-among-languages-of-europe/ (Natasha Aleksoska)

Posted in Лексикологија, Лингвистика | Tagged , , , , | Leave a comment

Јазични работилници за професионален развој (ФСЈ)

Факултетот за странски јазици започнува со организирање на предавања и работилници со теми од интерес за сите оние кои се занимаваат со јазикот од кој било аспект – наставници по странски и мајчин јазик, преведувачи и толкувачи и други професионалци. … Continue reading

Posted in Активности, Деловен јазик, Изговор, Лингвистика, Работилница | Tagged , | Leave a comment

The Color Vowel Chart !

The Color Vowel Chart is a pronunciation tool for teaching and learning English. According to Shirley Thompson & Karen Taylor this tool enables teachers and learners to talk easily and accurately about the key sounds of English without the use of … Continue reading

Posted in Лингвистика | Tagged , , | Leave a comment