Tag Archives: англиски

Едукативна посета на Европскиот центар за модерни јазици при Советот на Европа (Грац, Австрија)

Во февруари 2019 година реализирав едукативна посета на Европскиот центар за модерни јазици при Советот на Европа со седиште во Грац (Австрија), институција задолжена за промовирање на квалитетно јазично образование во Европа со увереност дека јазичната и културната разноликост ги … Continue reading

Posted in Активности, Европска Унија, Интервју, Истражување, Конкурси, Образование, Практика, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Студентски натпревар на ООН во пишување есеј

“МНОГУ ЈАЗИЦИ ЕДЕН СВЕТ” Се повикуваат студентите да се пријават на конкурсот за пишување есеј кој го распиша Организацијата на Обединети Нации (ООН). Заинтересираните студенти треба да достават есеј до 2.000 збора кој ќе ги демонстрира придобивките од мултијазичноста на … Continue reading

Posted in Конкурси, Литература, Пишување | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

English is a Crazy Language

Англискиот јазик е најраспространетиот јазик во историјата на нашата планета, чијшто вокабулар содржи повеќе од 2 милиони зборови. Половина од книгите во светот се напишани на англиски, а поголемиот дел од меѓународните телефонски разговори се направени на англиски јазик. Повеќе … Continue reading

Posted in Куриозитети | Tagged , , , | Leave a comment

Hey Success Линкот води до сајт чија филозофија, како што самите основачи потврдуваат е обезбедување можности на сите студенти ширум светот да ги искористат својот потенцијал, креативност и талент. За таа цел, тимот нуди комплетни информации за сите достапни можности … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment