Tag Archives: Европска Унија

Tолкување – начин на премостување на јазични бариери

Без нив Европската Унија, Обединетите Нации, УНЕСКО како и многу други светски организации не би можеле да го замислат своето функционирање. Нивната улога е од есенцијална важност бидејќи го овозможуваат дијалогот помеѓу државите на глобално ниво. Со еден збор тие имаат … Continue reading

Posted in Европска Унија, Конференција, Филм, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Европски летен универзитет во Шегед (Унгарија)

Европскиот центар за студии при Универзитетот Шегед во Унгарија, врвен европски образовен и научен центар закитен со Нобелова награда, известува дека од 1 до 6 јули 2013 година го организира петтиот Европски летен универзитет на темата „Европската Унија и нејзините соседи” (“Union Européenne … Continue reading

Posted in Европска Унија, Конкурси, Стипендии и семинари | Tagged , , , , | Leave a comment

Платена практика во Европскиот центар за модерни јазици при Советот на Европа

Европскиот центар за модерни јазици во Грац (Австрија) им помага на 34 земји членки да ги имплементираат јазичните политики. Два пати во годината оваа институција на Советот на Европа објавува повик за практика во времетраење од 6 месеци. Практикантите треба … Continue reading

Posted in Европска Унија, Практика | Tagged , , , | Leave a comment

Практика во Комитетот на регионите на Европската Унија во Брисел

Секоја година Комитетот за регионалните и локалните претставници на Европската Унија нуди практики во траење од 5 месеци: пролетна сесија (16.02-15.07) и  зимска сесија (16.09 -15.02). Следен рок за пријавување е 31 март 2013 година. Практикантот треба да биде жител … Continue reading

Posted in Бизнис, Европска Унија, Практика | Tagged , , , , , | Leave a comment

Платена практика во Европскиот Парламент во Луксембург

Сакам да ги информирам сите студенти на постдипломски студии кои сакаат да се стекнат со практично знаење од превод и непосредно да се запознаат со функционирањето на една важна институција на Европската Унија дека Европскиот парламент во Луксембург четири пати во … Continue reading

Posted in Бизнис, Европска Унија, Практика, Превод | Tagged , , , , | Leave a comment