Tag Archives: Конференција

Трета меѓународна конференција на ЗПРМ 2015

http://mata.mk/conference/

Posted in Конференција, Превод | Tagged , , | Leave a comment

Tолкување – начин на премостување на јазични бариери

Без нив Европската Унија, Обединетите Нации, УНЕСКО како и многу други светски организации не би можеле да го замислат своето функционирање. Нивната улога е од есенцијална важност бидејќи го овозможуваат дијалогот помеѓу државите на глобално ниво. Со еден збор тие имаат … Continue reading

Posted in Европска Унија, Конференција, Филм, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Free Online Global Education Conference

Deadline: 15 November 2013 Open to: worldwide individuals submitting a presentation proposal Venue: 18-22 November 2013, online event The conference will be free to attend! The fourth annual Global Education Conference is a free week-long online event bringing together educators … Continue reading

Posted in Јазици и технологии, Конференција, Образование | Tagged , , , | Leave a comment

International Student Conference “Language and Cultural Diversity”

The International Balkan University in Skopje will be hosting an international student conference on May 16th and 17th of 2014 on the topic of Language and Cultural Diversity. The students who may be interested in attending should follow the link provided … Continue reading

Posted in Конференција, Култура, Лингвистика | Tagged , , , | Leave a comment

Меѓународна конференција за применета лингвистика 2013!

На 7 и 8 јуни 2013 година на Факултетот за странски јазици при ФОН Универзитетот се одржа Меѓународната конференција за применета лингвистика 2013 под наслов Јазикот во практиката, практиката во јазикот на теми од областа на јазикот и културата, наставните методи, … Continue reading

Posted in Активности, Конференција | Tagged , , | Leave a comment

Корегирана програма за конференцијата

Се известуваат учесниците и гостите на Меѓународната конференција за применета лингвистика 2013 која ќе се одржи на 7 и 8 јуни на нашиот факултет дека направивме многу мали измени кои засегаат само неколку учесници (кои индивидуално се известени), но во … Continue reading

Posted in Конференција | Tagged , , , | Leave a comment

Програма на конференцијата

Ги известуваме сите пријавени учесници дека е изготвена Програмата на Конференција за применета лингвистика 2013 под наслов Практиката во јазикот, јазикот во практиката која на 7 и 8 јуни ќе се одржи на Факултетот за странски јазици при Универзитетот ФОН. Сите прашања … Continue reading

Posted in Конференција | Tagged , , , , | Leave a comment

Започна регистрацијата за Конференцијата за применета лингвистика!!!

Се известуваат сите учесници со прифатен апстракт и сите други заинтересирани за присуство на Конференцијата за применета лингвистика на Факултетот за странски јазици дека може да извршат регистрација со помош на приложениот формулар.  Краен рок за регистрирање е 15 мај 2013 … Continue reading

Posted in Конференција, Лингвистика, Соопштенија | Tagged , , | Leave a comment

Конференција за применета лингвистика на ФСЈ на ФОН

Целта на конференцијата е да се претстават и да се споделат трудови, проекти, искуства и сознанија од пошироката област на применетата лингвистика и да се поттикне националната и меѓународната соработка помеѓу експертите од областа на јазикот и комуникацијата. ​ Ги … Continue reading

Posted in Комуникологија, Конференција, Култура, Лексикологија, Лингвистика, Практика, Превод, Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments