Tag Archives: О.К.

Како настанал зборот О.К.?

Зборот О.К. (okay) е еден од најчесто употребуваните зборови интернационализми. Милиони луѓе секојдневно го користат зборот океј, всушност некои од нив дури сметаат дека тој се користи почесто од било кој друг збор во светот. Самиот збор океј е еквивалент на … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment