Tag Archives: Сапир

Јазикот на кој зборуваме ги обликува нашите мисли?

Односот меѓу мислата, јазикот и реалноста е со векови предмет на истражување на многу филозофи, лингвисти, антрополози и психолози. Со секојдневната употреба на јазикот ние овозможуваме циркулација на нашите идеи, ги „читаме“ повратните информации од нашите соговорници, го осознаваме нивното … Continue reading

Posted in Куриозитети, Лингвистика | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Сапир-Ворфовски нагаѓања

Како надоврзување на еден претходен пост во кој набројавме неколку „непреводливи“ зборови од различни јазици, а особено затоа што ваквите примери речиси секогаш ја насочуваат дискусијата кон Сапир-Ворфовата хипотеза (и притоа говорниците често заклучуваат дека „нема збор за нешто“ = … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment