Tag Archives: Факултет за странски јазици

Електронски зборник на трудови од Меѓународната конференција за применета лингвистика “Практиката во јазикот, јазикот во практика (ПЈЈП)” – Факултет за странски јазици (ФОН Универзитет)

Ги известуваме сите ценети домашни и странски учесници на Меѓународната конференција за применета лингвистика “Практиката во јазикот, јазикот во практика (ПЈЈП)”  која се одржа на 7 и 8 јуни 2013 година на Факултетот за странски јазици при Универзитетот ФОН, сите автори на … Continue reading

Posted in Конференција | Tagged , , , , | Leave a comment

Една година постоење на нашиот блог!

Posted in Соопштенија | Tagged , | Leave a comment

Меѓународна конференција за применета лингвистика 2013!

На 7 и 8 јуни 2013 година на Факултетот за странски јазици при ФОН Универзитетот се одржа Меѓународната конференција за применета лингвистика 2013 под наслов Јазикот во практиката, практиката во јазикот на теми од областа на јазикот и културата, наставните методи, … Continue reading

Posted in Активности, Конференција | Tagged , , | Leave a comment