Tag Archives: јазични грешки

Незнаевте или не знаете?

          Кога не го знаеме одговорот на некое прашање, често бараме помош на интернет. Иако ова не е погрешно, сепак треба секогаш да внимаваме кои информации се проверени и важат за точни, а кои не. Голем … Continue reading

Posted in Грешки и отстапки | Tagged , , | Leave a comment

Чести грешки при пишување на англиски јазик

Многупати сме сведоци на погрешно пишување и употреба на одредени зборови на англиски јазик, особено на социјалните мрежи. Тоа се случува од најразлични причини, но најчесто затоа што не е секому точно објаснета разликата помеѓу навидум сличниот изговор на некои … Continue reading

Posted in Грешки и отстапки | Tagged , , | Leave a comment

Непотребни наводници Споделуваме денес со вас еден блог на кој читателите испраќаат фотографии од несоодветно употребени наводници од кои произлегуваат навистина комични резултати. (На пример, еден од фотографираните знаци ги информира посетителите на една фарма дека медот кој таму се … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged , | Leave a comment