Blog Archives

Париз или Њујорк? (линк) Графичкиот дизајнер Варам Муратјан преку својата изложба насловена „Париз наспроти Њујорк“ (Paris Versus New York) прави споредба помеѓу два од најубавите градови во светот. Во продолжение (линк горе) имате можност да погледнете некои од споредбите помеѓу „градот … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged , , , | Leave a comment

 Analytica – thinking laboratory Ги известувам сите студенти на Факултетот за странски јазици, а посебно студентите на насоката Странски јазици и бизнис за отворен конкурс за платени практиканти (лимитирани фондови) за периодот 11 март – 10 јуни 2013 година во Analytica – … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Hey Success Линкот води до сајт чија филозофија, како што самите основачи потврдуваат е обезбедување можности на сите студенти ширум светот да ги искористат својот потенцијал, креативност и талент. За таа цел, тимот нуди комплетни информации за сите достапни можности … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment

Europass Curriculum Vitae Сите студенти кои конкурираат за практика, а сеуште немаат подготвено Europass Curriculum Vitae, можат да ги најдат сите формулари и инструкции за пополнување преку наведениот линк. (Наташа Алексоска)

Link | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Зошто “went” е формата за минато време од “go”? На линкот погоре се наоѓа фасцинанто објаснување од Oxford University Press на причините за постоењето на зборови за истиот концепт од различен корен, објаснување кое потекнува од историјата, но загатнува и … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Непотребни наводници Споделуваме денес со вас еден блог на кој читателите испраќаат фотографии од несоодветно употребени наводници од кои произлегуваат навистина комични резултати. (На пример, еден од фотографираните знаци ги информира посетителите на една фарма дека медот кој таму се … Continue reading

Link | Posted on by | Tagged , | Leave a comment